Διαγωνισμός

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ(ΑΠ 8707)

Τίτλος - Περιγραφή:
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ(ΑΠ 8707)
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Χανίων
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
-
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
01/04/2024 09:11
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
01/04/2024 09:11
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
01/04/2024 17:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Χανίων
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
25899
Έτος Διαγωνισμού:
2024
ΚΑΕ:
1313
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 118 / Ν 4412 / 2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν 3580/2007 & το Ν 3846/2010.

Υπό Προμήθεια Είδη